حال هورالعظیم اندکی بهتر شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سید باقر موسوی فعال محیط زیست که شرایط تالاب هور العظیم را به خوبی رصد می‌کند با انتشار این فیلم نوشت: اینجا انتهای یکی از انشعابات مهم رودخانه کرخه به تالاب هور العظیم است. (محل ورود کرخه به هور العظیم) اینجا آخر رودخانه است و کرخه به انشعابات کوچک بسیاری […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، سید باقر موسوی فعال محیط زیست که شرایط تالاب هور العظیم را به خوبی رصد می‌کند با انتشار این فیلم نوشت:
اینجا انتهای یکی از انشعابات مهم رودخانه کرخه به تالاب هور العظیم است. (محل ورود کرخه به هور العظیم)
اینجا آخر رودخانه است و کرخه به انشعابات کوچک بسیاری تقسیم شده و وارد بستر خشک هور می‌شود. این انشعابات و نحوه ورود آب به داخل تالاب در این فیلم قابل مشاهده است.
هر چند این مقدار کم از ورود آب نمی‌تواند بحران هور را مرتفع کند ولی اندکی حال تالاب را بهتر می‌کند.
در این مدت که بسیار دیر اقدام به رها سازی آب صورت گرفت جانداران بی شماری از جمله آبزیان تلف شدند.
در حال حاضر مقدار بسیار ناچیزی از حق آبه هورالعظیم نسبت به مرزهای طبیعی آن آزاد شده است.
منبع : مهر نیوز