حجت‌الاسلام صادق رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون قضائی قوه قضائیه معرفی شد. بر اساس این خبر، پیش تر حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در این سمت بود که امروز به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی شد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون قضائی قوه قضائیه معرفی شد.
بر اساس این خبر، پیش تر حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در این سمت بود که امروز به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی شد.

منبع : مهر نیوز