حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت داروها شود

‌به گزارش بازار، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: حذف ارز ترجیحی ‌دارو نباید منجر به افزایش قیمت داروها از شهریور ۱۴۰۰ شود و ازطرفی همه کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند و واجد شرایط می‌باشند، باید بیمه شوند، درغیر این صورت وزارت […]

‌به گزارش بازار، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: حذف ارز ترجیحی ‌دارو نباید منجر به افزایش قیمت داروها از شهریور ۱۴۰۰ شود و ازطرفی همه کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند و واجد شرایط می‌باشند، باید بیمه شوند، درغیر این صورت وزارت بهداشت نسبت به قانون مجلس تخلف کرده است.نمایندگان برای حفظ حقوق مردم با حساسیت امور را پیگیری می کنند.