حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی برابر است با تعطیلی دامداری ها

ولی الله زارع در گفتگو با بازار با اشاره به برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی خوراک دام و طیور گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی برابر است با تعطیلی دامداری ها و افزایش شدید قیمت شیر. وی افزود: افزایش قیمت سه نوع نهاده دامی وارداتی موجب افزایش قیمت ۱۵ قلم دیگر از […]

ولی الله زارع در گفتگو با بازار با اشاره به برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی خوراک دام و طیور گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی برابر است با تعطیلی دامداری ها و افزایش شدید قیمت شیر.

وی افزود: افزایش قیمت سه نوع نهاده دامی وارداتی موجب افزایش قیمت ۱۵ قلم دیگر از انواع خوراک داخلی دام شده و دیگر دامدار با افزایش قیمت نهاده های دامی قادر به ادامه تولید شیر و گوشت دامی نخواهد بود.