حسین مبارکی نامزد ششمین دوره شورای شهر تهران را بیشتر بشناسیم

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در این کلیپ با سوابق اجرایی، تحصیلی و برنامه‌های مدیریتی حسین مبارکی یکی از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش بیش از پیش آشنا می‌شویم.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در این کلیپ با سوابق اجرایی، تحصیلی و برنامه‌های مدیریتی حسین مبارکی یکی از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش بیش از پیش آشنا می‌شویم.