حضور سوال برانگیز اعضای بدون فدراسیون هیات اجرایی در قونیه!

به نظر می رسد دلیل اعزام اعضای بدون فدراسیون هیات اجرایی به بازی های کشورهای اسلامی توجیهی ندارد و فلسفه حضور این افراد در قونیه مشخص نیست.   به گزارش سردبیر پرس، بازی های کشورهای اسلامی در قونیه آغاز شده و با وجود اینکه بازی ها هنوز به طور رسمی افتتاح نشده اما اعضای هیات اجرایی […]

به نظر می رسد دلیل اعزام اعضای بدون فدراسیون هیات اجرایی به بازی های کشورهای اسلامی توجیهی ندارد و فلسفه حضور این افراد در قونیه مشخص نیست.  

به گزارش سردبیر پرس، بازی های کشورهای اسلامی در قونیه آغاز شده و با وجود اینکه بازی ها هنوز به طور رسمی افتتاح نشده اما اعضای هیات اجرایی که فدراسیون ندارند از همین حالا عازم قونیه شده اند.
حضور اعضای هیات اجرایی که رییس فدراسیون هستند و رشته های آنها در بازی ها حضور دارند، قابل توجیه است اما اعزام اعضای هیات اجرایی که بدون فدراسیون هستند، توجیهی ندارد. 
مجید کیهانی، علی دادگر، سید عبدی افتخاری و علیرضا رحیمی در قونیه ترکیه حضور دارند و مشخص نیست بر چه اساس آنها به این بازی ها اعزام شده اند؟ سوال مهم تر این است که بابت این حضور غیر ضروری حق ماموریت هم دریافت می کنند؟  
پیش از این هم نسبت به حضور این افراد بدون فدراسیون در اعزام ها انتقاد شده بود که نمونه آن برای المپیک توکیو بود و ضرورت حضور این افراد که رییس فدراسیون نیستند، مشخص نبود. اکنون هم این اتفاق برای بازی های کشورهای اسلامی رخ داده است. 
وقتی خود اعضای هیات اجرایی که هیچ نقش موثری در کاروان  ندارند، اعزام می شوند مشخص است که به عنوان یک رکن مهم تصمیم گیرنده در کمیته ملی المپیک نمی توانند با حضور غیر ضروری برخی افراد از وزارت ورزش، فدراسیون ها مقابله کنند. 
در این سال ها مشاهده شده است که اعزام های کاروان ایران در رویدادهای مختلف برای برخی اعضا بیشتر حکم تور تفریحی را داشته است  و بدون داشتن نقش موثر در آن رویداد،  تنها یک سفر خارجی  می روند و طبق بند ۱۹ اساسنامه حتما از فواید آن هم بهره مند می شوند.
با توجه به اینکه برای اعزام ورزشکاران سعی شده بود کیفیت در نظر گرفته شود و  مدال آوری ملاک اعزام باشد، در مورد اعزام نفرات اضافه در کنار کاروان هم باید این مسئله کیفی گرایی در نظر گرفته می شد تا بیت المال در جای مناسب تری هزینه شود.
اگر قرار است کاروان کیفی باشد نباید تنها در این میان ورزشکاران فیلتر شوند و مسئولان بدون در نظر گرفتن اینکه نقشی دارند یا خیر، چمدان به دست آماده سفر باشند. به هر حال به نظر می رسد باید از یک زمانی جلوی اعزام های غیر ضروری برخی مسئولان هم گرفته شود. 
انتهای پیام