حضور شیرازی ها مقابل خانه محمدرضا گرایی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، از ساعت ۲۰ یکشنبه مسابقه فینال محمدرضا گرایی کشتی گیر فرنگی شیراز در جریان مسابقات قهرمانی جهان در نروژ برگزار می‌شود. مردم شیراز نیز با حضور گسترده مقابل منزل گرایی در انتظار شروع مسابقه این ورزشکار دارنده مدال طلای المپیک هستند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، از ساعت ۲۰ یکشنبه مسابقه فینال محمدرضا گرایی کشتی گیر فرنگی شیراز در جریان مسابقات قهرمانی جهان در نروژ برگزار می‌شود.
مردم شیراز نیز با حضور گسترده مقابل منزل گرایی در انتظار شروع مسابقه این ورزشکار دارنده مدال طلای المپیک هستند.