حمله بهروز افخمی به پرویز پرستویی و منتقدان خنده او در محل قتل داریوش مهرجویی (فیلم)

انتشار یک ویدیو از خنده بهروز افخمی حوالی منزل مرحوم داریوش مهرجویی در روز بازسازی صحنه قتل، در حال گفتگو با خبرنگاران موج جدیدی از انتقادات افکار عمومی را از این کارگردان سینما به همراه داشته است و پرویز پرستویی به این حرکت او انتقادی تند کرد. افخمی که همراه با همسرش مرجان شیرمحمدی به […]

انتشار یک ویدیو از خنده بهروز افخمی حوالی منزل مرحوم داریوش مهرجویی در روز بازسازی صحنه قتل، در حال گفتگو با خبرنگاران موج جدیدی از انتقادات افکار عمومی را از این کارگردان سینما به همراه داشته است و پرویز پرستویی به این حرکت او انتقادی تند کرد.
افخمی که همراه با همسرش مرجان شیرمحمدی به کرج رفته بود تا به گفته خودش تصاویری بگیرد از حوالی محل وقوع قتل برای ساخت یک مستند یا فیلم داستانی جنایی درباره قتل.
حال حمله تند و جنجالی بهروز افخمی به پرویز پرستویی و منتقدان نحوه حضور او در محل قتل داریوش مهرجویی و همسرش در فضای مجازی بسیار سروصدا کرده است.