حکم مقام قضایی برای مرغ فروش متخلف قروه ای

مصطفی رهبر در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: متصدی یک واحد مرغ فروشی در قروه به دلایل تهدید علیه بهداشت عمومی و تمرد نسبت به مأمورین دولت به ۱۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع از اشتغال به عرضه فرآورده‌های خام دامی محکوم شد. وی افزود: در جریان بازرسی کارشناسان […]

مصطفی رهبر در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: متصدی یک واحد مرغ فروشی در قروه به دلایل تهدید علیه بهداشت عمومی و تمرد نسبت به مأمورین دولت به ۱۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع از اشتغال به عرضه فرآورده‌های خام دامی محکوم شد.
وی افزود: در جریان بازرسی کارشناسان بهداشت عمومی این اداره کل از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان قروه که در راستای نظارت بهداشتی انجام گرفت، در بازدید از یک مرغ فروشی در شهرستان قروه، مقادیری مرغ تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: مرغ فروش متخلف، نه تنها اجازه ضبط را نداد بلکه با فحاشی و حمله کردن به بازرسان بهداشتی با سلاح سرد، مانع از اجرای مقررات و انجام وظایف آنان شد.
رهبر افزود: پس از تکمیل و ارجاع پرونده تخلفات این فرد به مراجع قضائی و پس از مطالعه پرونده، بررسی اسناد میدانی و تحقیقات، مقام قضائی با توجه به سوابق عدیده مرتبط با این موضوع و تمرد و مقاومت نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه و تهدید آشکار علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه فرآورده‌های فاسد و غیر قابل مصرف و ممانعت از ضبط فرآورده‌های تاریخ مصرف گذشته، فرد خاطی را به تحمل ۱۹ ماه حبس تعزیری و منع از اشتغال به عرضه فرآورده‌های خام دامی به مدت ۲ سال محکوم نمود.
معاون توسعه دامپزشکی کردستان اعلام کرد: رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و حکم مربوطه قطعی است.

منبع : مهر نیوز