خبرنگاران برای تبیین حقانیت اسلام باید از پیام رسانی حماسه عاشورا الگو بگیرند

استاندار کرمانشاه باگرامی داشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار گفت : عاشورا بی‌شک مؤثرترین رسانه در دفاع و تبیین حقیقت ، عدالت، انسانیت، بصیرت و تمام ارزش‌های ناب الهی و انسانی است. منبع : سردبیر پرس

استاندار کرمانشاه باگرامی داشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار گفت : عاشورا بی‌شک مؤثرترین رسانه در دفاع و تبیین حقیقت ، عدالت، انسانیت، بصیرت و تمام ارزش‌های ناب الهی و انسانی است.

منبع : سردبیر پرس