خبرنگاران مشکلات مردم را اطلاع دهند/ بازپسگیری شکایت از رسانه ها

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دکتر محمد هادی ایمانیه عصر یکشنبه در نشست صمیمی با مسئولین رسانه‌های استان فارس با اشاره به اینکه خبرنگاران باید مباحث مردمی را به مدیران اطلاع دهند، گفت: تصمیم گیری و فکر کردن در اتاق‌های شیشه‌ای فایده‌ای ندارد بلکه باید راهکارها و تفکرات متناسب با مشکلات مردم باشد. وی ادامه […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، دکتر محمد هادی ایمانیه عصر یکشنبه در نشست صمیمی با مسئولین رسانه‌های استان فارس با اشاره به اینکه خبرنگاران باید مباحث مردمی را به مدیران اطلاع دهند، گفت: تصمیم گیری و فکر کردن در اتاق‌های شیشه‌ای فایده‌ای ندارد بلکه باید راهکارها و تفکرات متناسب با مشکلات مردم باشد.
وی ادامه داد: خبرنگاران و رسانه‌ها مشکلات مردم و جامعه را به مدیران مربوطه اطلاع دهند و سپس به دنبال تزریق امید واقعی به جامعه باشند.
استاندار فارس با بیان اینکه نباید امید کاذب به مردم دارد تاکید کرد: امید واقعی می‌تواند از کارهای خیری باشد که امروز در جامعه در حال انجام است.
دکتر ایمانیه افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران به مدیران کم کار تذکر دهند و از طرفی مدیران جهادی نیز باید تشویق شوند.
وی تاکید کرد: وظیفه رسانه نقد منصفانه است و در این راستا مدیران استان فارس باید از این مهم استقبال کنند و هر دستگاهی که از رسانه و یا خبرنگاری در گذشته شکایت کرده باید شکایت خود را پس بگیرید.

منبع : مهر نیوز