خبری از بارش در استان کرمانشاه نیست

تا اوایل هفته آینده؛ با استقرار جریانات پایدار بر جو منطقه، برای هوای استان تا اوایل هفته آینده بارشی پیش بینی نمی شود. به گزارش سردبیر پرس و ببر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، هوای استان از امشب تا اوایل هفته آینده در شرایطی پایدار خواهد بود. کاهش محسوس دمای شبانه و مه […]

تا اوایل هفته آینده؛ با استقرار جریانات پایدار بر جو منطقه، برای هوای استان تا اوایل هفته آینده بارشی پیش بینی نمی شود. به گزارش سردبیر پرس و ببر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، هوای استان از امشب تا اوایل هفته آینده در شرایطی پایدار خواهد بود.
کاهش محسوس دمای شبانه و مه صبحگاهی مهمترین پدیده های قابل مشاهده در این مدت خواهد بود.

منبع : سردبیر پرس