خدمت رسانی جهادگران در مناطق محروم مشایخ

۵۹ نفر از دانش آموزان، دانشجویان و طلاب چهارمحال و بختیاری طی ۹ روز در مناطق محروم مشایخ اقدام به فعالیت‌های جهادی در حوزه‌های عمرانی و فرهنگی کردند.‌

۵۹ نفر از دانش آموزان، دانشجویان و طلاب چهارمحال و بختیاری طی ۹ روز در مناطق محروم مشایخ اقدام به فعالیت‌های جهادی در حوزه‌های عمرانی و فرهنگی کردند.‌