خرید دام مازاد عشایر ایلام مورد موافقت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت

آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: عشایر و دامداران استان ایلام امسال با مشکل خشکسالی مواجه هستند، طبق آمارها این خشکسالی طی ۵۰ سال گذشته در استان بی سابقه بوده است. وی با اشاره به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از دامداران و عشایر استان، افزود: با […]

آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: عشایر و دامداران استان ایلام امسال با مشکل خشکسالی مواجه هستند، طبق آمارها این خشکسالی طی ۵۰ سال گذشته در استان بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از دامداران و عشایر استان، افزود: با توجه به ادامه روند خشکسالی و تقاضای متعدد دامداران و مسئولان استانی مبنی بر اجرای طرح خرید دام عشایر، وزارت جهاد کشاورزی با خرید دام میش حذفی عشایر به صورت لاشه موافقت کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: این لاشه ها بدون دنبه به قیمت هر کیلوگرم ۸۵۰ هزار ریال خریداری و مبلغ تمام شده تحویل دامدار می شود.
وی اظهار داشت: اداره کل امور عشایری،پشتیبانی امور دام و همچنین اتحادیه دامداران عشایر موظف هستند در اسرع وقت نسبت به جمع بندی و خرید دام مازاد عشایراستان به اولویت شهرستانی و تحویل آن به کشتارگاه استان در استان اقدام کنند.
عموزاده در پایان گفت: با توجه به رایزنی های به عمل آمده با وزیر جهاد و سازمان عشایری کشور تنها با استانهای خراسان رضوی و استان ایلام برای خرید دام مازاد عشایر به صورت لاشه های موافقت شده است.