خسارت طوفان به آثار تاریخی فهرج

حمید وحید زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: شدت طوفان شن در شرق استان کرمان بسیار بالاست این طوفان در شهرستان فهرج خساراتی را نیز به بناهای تاریخی وارد کرده است. وی افزود: نگران وضعیت این بناها در صورت تشدید و افزایش سرعت باد هستیم. وی بیشترین خسارات را به میل نادری، جاده سنگی، محوطه […]

حمید وحید زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: شدت طوفان شن در شرق استان کرمان بسیار بالاست این طوفان در شهرستان فهرج خساراتی را نیز به بناهای تاریخی وارد کرده است.
وی افزود: نگران وضعیت این بناها در صورت تشدید و افزایش سرعت باد هستیم.
وی بیشترین خسارات را به میل نادری، جاده سنگی، محوطه باستانی چهار ریگان و قرج معاذ اعلام کرد.
گفتنی است که طوفان تا کنون هیچ خسارتی در ارگ بم وارد نکرده است.