خودکفایی در تامین آرد مورد نیاز خبازی محقق شده است| خرید گندم در مناطق سردسیر ادامه دارد

به گزارش بازار، سید سعید راد، در خصوص میزان خرید تضمینی گندم تاکنون، گفت: تا کنون حدود ده میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است و در برخی از مناطق سردسیری خرید تضمینی این محصول ادامه دارد. مدیرعامل شرکت بازرگانی افزود: در زمینه تامین آرد نوع یک […]

به گزارش بازار، سید سعید راد، در خصوص میزان خرید تضمینی گندم تاکنون، گفت: تا کنون حدود ده میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است و در برخی از مناطق سردسیری خرید تضمینی این محصول ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی افزود: در زمینه تامین آرد نوع یک و دو مورد نیاز خبازی‌ها با این میزان از خرید گندم به خود کفایی رسیده‌ایم.
وی ادامه داد: برای تامین نیاز صنف و صنعت به یک و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم که از طریق گندم وارداتی و تداخل آن با گندم تولید داخل به منظور بهبود کیفیت تامین می‌شود.