خوزستان/ زمین لرزه ۴. ۴ ریشتری بهبهان را لرزاند

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت ۸:۳۹ دقیقه صبح پنجشنبه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است.  بر پایه این گزارش زمین لرزه یاد شده در موقعیت ۳۰.۵۸ شمالی و ۵۰.۰۸ شرقی و در ۱۶ کیلومتری بهبهان، خوزستان۲۷ کیلومتری آغاجاری و ۳۱ کیلومتری سردشت، […]

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت ۸:۳۹ دقیقه صبح پنجشنبه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است. 
بر پایه این گزارش زمین لرزه یاد شده در موقعیت ۳۰.۵۸ شمالی و ۵۰.۰۸ شرقی و در ۱۶ کیلومتری بهبهان، خوزستان۲۷ کیلومتری آغاجاری و ۳۱ کیلومتری سردشت، خوزستان  اتفاق افتاد. 
بهبهان در ۱۹۵ کیلومتری شرق اهواز قرار دارد. 
تا کنون از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی اعلام  نشده است.