خیران مدرسه‌ساز ۶۳ هزار میلیارد ریال کمک کردند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا جعفری ظهر چهارشنبه در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سمنان به میزبانی یکی از هتل‌های استان بیان کرد: بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال اعتبار توسط خیرین مدرسه ساز کشور در راستای امر مدرسه سازی تخصیص یافته است. وی افزود: پنج هزار پروژه در دست اجرا […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمدرضا جعفری ظهر چهارشنبه در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان سمنان به میزبانی یکی از هتل‌های استان بیان کرد: بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال اعتبار توسط خیرین مدرسه ساز کشور در راستای امر مدرسه سازی تخصیص یافته است.
وی افزود: پنج هزار پروژه در دست اجرا توسط خیرین مدرسه ساز استان در سطح کشور وجود دارد.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور ضمن اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ مدرسه سازی در کشورمان، بیان کرد: مدرسه محل رشد و تعالی آینده سازان این کشور است و شما خیرین بزرگوار توفیق این مهم را به دست آورید، که بسیار ارزشمند است.
جعفری همچنین بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید، مال و فرزندان خود را به باقیات و صالحات تبدیل کنید که قطعاً ارزشمند خواهد بود.
وی با بیان اینکه گذشتن از مال بسیار سخت است، اما شما خیرین در راستای این امر خیر از مال خود می‌گذرید، افزود: توفیق استفاده از مال و ثروت در مسیر ارزشمند و درست آن، نصیب همگان نمی‌شود که خیرین باید از این بابت شکرگزار خداوند باشند.