دادخواست خانواده مدافعان حرم علیه آمریکا تحویل قوه قضائیه شده است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مریم سخایی یکی از وکلای پرونده ترور شهید سلیمانی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری تبیین دعوی حقوقی خانواده مدافعان حرم علیه آمریکا گفت: در حال حاضر این دادخواست در ۴۰۰ صفحه تنظیم شده و تحویل قوه قضائیه شده‌است. ما در دادخواست خود به نقش آمریکا در ایجاد، تسلیح و […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مریم سخایی یکی از وکلای پرونده ترور شهید سلیمانی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری تبیین دعوی حقوقی خانواده مدافعان حرم علیه آمریکا گفت: در حال حاضر این دادخواست در ۴۰۰ صفحه تنظیم شده و تحویل قوه قضائیه شده‌است. ما در دادخواست خود به نقش آمریکا در ایجاد، تسلیح و آموزش نیروهای تروریست در منطقه اشاره کرده ایم.

وی ادامه داد: ما کلیه رؤسای جمهور آمریکا که در موضوع تروریسم نقش داشته‌اند را طرف دعوا قرار داده ایم. همچنین بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ که درباره منع تأمین مالی گروههای تروریستی است، شرکت‌های اسلحه سازی را مورد شکایت قرار داده‌ایم. ما در گام اول دادگاه داخلی را پیگیری می‌کنیم و در مرحله بعد، دعوی خود را در دادگاه بین المللی پیگیری خواهیم کرد.