درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ دو برابر درآمد نفت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱,۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است که بر این اساس این درآمد دو برابر درآمد نفت است. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش رساند […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱,۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است که بر این اساس این درآمد دو برابر درآمد نفت است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون ۳۵۰ هزار بشکه با قیمت ۶۵ یورو به فروش رساند که بر این اساس درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
نکته مهم دیگر اینکه درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد.
همچنین منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۲,۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارتی درآمد نفتی در بودجه سال آینده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان هست که در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد کاهش دارد.
در بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شد.

منبع : مهر نیوز