درآمد هنرمندان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان معاف از مالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گوی تلویزیونی در مورد مالیات هنرمندان، اظهار داشت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارسال شد، سقف معافیت هنرمندان تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور […]

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گوی تلویزیونی در مورد مالیات هنرمندان، اظهار داشت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارسال شد، سقف معافیت هنرمندان تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ مقرر خواهد شد.
وی در مورد اینکه رصد درآمد هنرمندان به چه شیوه‌ای خواهد بود، گفت: بر مبنای فعالیت و دریافتی افراد و البته اظهارنامه‌ای که باید به سازمان امور مالیاتی بدهند، درآمد هنرمندان رصد خواهد شد.
علیزاده درباره زمان اجرایی شدن این سیاست نیز، افزود: لایحه فعلاً در سطح پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت است و پس از بررسی و تصویب در دولت، به مجلس ارسال شد و پس از واکاوی مجلس، لایحه تبدیل به قانون شده و اجرا می‌شود.