درصد افزایش تعرفه های اعلامی مورد تایید شورای عالی نظام پزشکی نیست

به گزارش بازار، منصور جعفری با اشاره به این که در خصوص تصویب نرخ تعرفه های پزشکی ۱۴۰۱ توسط دولت چند اشکال وجود دارد؛ گفت:بر اساس قانون باید شورای عالی بیمه (که همیشه به عنوان نظام صنفی جامعه پزشکی به ترکیب ناعادلانه آن معترضیم) بر اساس نظر و مشارکت سازمان نظام پزشکی و بر مبنای […]

به گزارش بازار، منصور جعفری با اشاره به این که در خصوص تصویب نرخ تعرفه های پزشکی ۱۴۰۱ توسط دولت چند اشکال وجود دارد؛ گفت:بر اساس قانون باید شورای عالی بیمه (که همیشه به عنوان نظام صنفی جامعه پزشکی به ترکیب ناعادلانه آن معترضیم) بر اساس نظر و مشارکت سازمان نظام پزشکی و بر مبنای بهای تمام شده خدمات و لحاظ تورم واقعی اقدام به تعیین تعرفه نماید اما علی رغم اعلام نظرات و پیگیری های نظام پزشکی به نظرات این سازمان توجه نشده است.وی افزود : همزمان با این بی توجهی ها، برخی اظهارات و تاثیر گذاری های نسنجیده نظیر مکاتبه سراسر اشکال فنی و قانونی وزیر رفاه مسیر تعیین تعرفه را دستخوش فضای غیر کارشناسی نمود و از این منظر باید به حال و روز مدیریت تخصصی در کشور افسوس خورد.رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: تاخیر دولت در تصویب و اعلام تعرفه ها در حالی که بیش از یک ماه و اندی از سال می گذرد، خسارات عمده ای را به جامعه پزشکی وارد کرد و در حالی که دولت ناتوان از مهار تورم افسار گسیخته و نابسامانی در کنترل قیمت تجهیزات پزشکی و … است؛ تصویب تعرفه به میزان بسیار کمتر از این تورم در حقیقت آسیب های آشکار و پنهان خود را در ارائه کیفی خدمات پزشکی خواهد گذاشت.جعفری نمین اذعان کرد: نارضایتی و گله مندی شورای عالی نظام پزشکی و همچنین جامعه پزشکی را در خصوص درصد افزایش تعرفه های سال ۱۴۰۱ ابراز نموده و معتقدیم دولت باید در این خصوص جبران لازم را انجام دهد.