درنای زخمی پس از تیمار با خانواده نزد ناجی خود برگشت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، درنای زخمی که سه ماه پیش بر اثر اصابت گلوله ساچمه از ناحیه پا و بال زخمی شده و توسط دوستداران محیط زیست به اداره محیط زیست ارسنجان تحویل داده شده بود، پس از نگهداری و تیمار توسط یکی از دوستداران حیات وحش و اطمینان از سلامت کامل در طبیعت […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، درنای زخمی که سه ماه پیش بر اثر اصابت گلوله ساچمه از ناحیه پا و بال زخمی شده و توسط دوستداران محیط زیست به اداره محیط زیست ارسنجان تحویل داده شده بود، پس از نگهداری و تیمار توسط یکی از دوستداران حیات وحش و اطمینان از سلامت کامل در طبیعت رهاسازی شد. اما چند روز بعد مجدداً به همراه خانواده خود به مزرعه دامداری و نزد ناجی خود بازگشت.
رئیس محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت: داریوش ابراهیمی با نگهداری این پرنده در دامداری خویش او را سالم به دامن طبیعت بازگرداند، اما این پرنده در اتفاقی نادر با توجه به رفتار مسالمت آمیز وخو گرفتن و احساس امنیت و آرامش پس از پرواز از محل نگهداری خود دو روز بعد از ترک محل مجدداً با دو پرنده درنای دیگر به دامداری محل تیمار خویش بازگشته و آنجا را به عنوان زیستگاه امن خود انتخاب کرده است.
حسن ابراهیمی افزود: این درناها هر روز پس از طلوع آفتاب به منظور تغذیه پرواز کرده، دامداری را ترک و مجدداً برای استراحت باز می‌گردند.
تغذیه و احساس امنیت یکی از شاخصه‌های مهم در عدم مهاجرت این گونه به عرض‌های شمالی است و ظاهراً مزرعه مذکور نیازهای این گونه را به نحوی برطرف کرده و آن را به عنوان زیستگاه خود انتخاب کرده اند.