دریاچه ارومیه نجات پیدا خواهد کرد؟ استاندار، دبیر جدید ستاد احیا شد؛ “هم قهری برخورد می‌کنیم و هم معیشت مردم مهم است” (فیلم)

بحران در دریاچه ارومیه بیشتر از قبل شده. تازه‌ترین تصاویر نشان می‌دهد وضعیت اصلا خوب نیست و رنگی به رخساره نگین فیروزه‌ای ایران نمانده است. با این حال استاندار استان آذربایجان غربی امیدوار است. او می‌گوید هنوز فرصت هست. سردبیر پرس؛ حسن ظهوری و علی محبوبی _ لستاندار استان آذربایجان غربی دبیر ستاد احیا دریاچه […]

بحران در دریاچه ارومیه بیشتر از قبل شده. تازه‌ترین تصاویر نشان می‌دهد وضعیت اصلا خوب نیست و رنگی به رخساره نگین فیروزه‌ای ایران نمانده است. با این حال استاندار استان آذربایجان غربی امیدوار است. او می‌گوید هنوز فرصت هست. سردبیر پرس؛ حسن ظهوری و علی محبوبی _ لستاندار استان آذربایجان غربی دبیر ستاد احیا دریاچه ارومیه شد. این تازه‌ترین تحول در احیا دریاچه ارومیه است. دریاچه‌ای که مدتیست به نمک نشسته.
مصاحبه را اینجا با کیفیت متوسط ببینید

مصاحبه را اینجا با کیفیت خوب ببینید

بحران در دریاچه ارومیه بیشتر از قبل شده. تازه‌ترین تصاویر نشان می‌دهد وضعیت اصلا خوب نیست و رنگی به رخساره نگین فیروزه‌ای ایران نمانده است. با این حال استاندار استان آذربایجان غربی امیدوار است. او می‌گوید هنوز فرصت هست.
حالا او می‌خواهد با ادمه دادن برنامه‌های ستاد احیاء طرح های آبرسانی به دریاچه را تکمیل کند. معتقد است، نجات دریاچه باید هم سخت افزاری و هم اجتماعی ادامه داشته باشد.