در زمینه ترک فعل باید از نیرویی که کار نمی‌کند توضیح بخواهیم

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ناصر سراج، در جمع خبرنگاران افزود: اهم برنامه‌های ما اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری است. دادستان نظامی استان تهران خاطرنشان کرد: پیشگیری را در دستور کار قرار دادیم تا دشمن نتواند در نیروهای مسلح نفوذ کند. وی تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم نیروی ناباب وارد نیروهای مسلح ما شود. […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ناصر سراج، در جمع خبرنگاران افزود: اهم برنامه‌های ما اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری است.

دادستان نظامی استان تهران خاطرنشان کرد: پیشگیری را در دستور کار قرار دادیم تا دشمن نتواند در نیروهای مسلح نفوذ کند.

وی تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم نیروی ناباب وارد نیروهای مسلح ما شود.

سراج تصریح کرد: در زمینه ترک فعل باید از نیرویی که کار نمی‌کند توضیح بخواهیم. متأسفانه سرقت رو به افزایش است که نباید اجازه دهیم و اگر قصور و تقصیری باشد برخورد خواهیم کرد و اگر نیاز به کمک از لحاظ نیرو و تجهیزات باشد کمک خواهیم کرد.

وی گفت: ما ادامه دهنده کار دادستان‌های قبلی هستیم.