دسته سینه زنی و عزاداری هیئت ثارالله شهرستان رشت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با تاسوعای حسینی دسته عزاداری و سینه زنی هیئت ثارالله سپاه ناحیه رشت با حضور محبان اهل بیت از سپاه ناحیه مرکزی رشت تا میدان شهدای ذهاب رشت حرکت کرده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، همزمان با تاسوعای حسینی دسته عزاداری و سینه زنی هیئت ثارالله سپاه ناحیه رشت با حضور محبان اهل بیت از سپاه ناحیه مرکزی رشت تا میدان شهدای ذهاب رشت حرکت کرده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

منبع : خبرگزاری مهر