دستور استاندار برای اصلاح برخی کاستی ها در شیوه عرضه کالا‌ها تادو روز آینده

محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در بازدید از نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه در جریان جزئیات توزیع اقلام مورد نیاز مردم قرار گرفت. به گزارش سردبیر پرس استاندار کرمانشاه، از نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی در محل دائمی نمایشگاه‌ بین المللی کرمانشاه در پارک شاهد بازدید و در گفت وگو با شهروندان […]

محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در بازدید از نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه در جریان جزئیات توزیع اقلام مورد نیاز مردم قرار گرفت. به گزارش سردبیر پرس استاندار کرمانشاه، از نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی در محل دائمی نمایشگاه‌ بین المللی کرمانشاه در پارک شاهد بازدید و در گفت وگو با شهروندان عملکرد نمایشگاه را بررسی کرد.
 محمدطیب صحرایی در این بازدید بر ضرورت اصلاح برخی از کاستی در شیوه عرضه کالا‌ها طی دو روز آینده تاکید کرد.در این بازدید جمعی از شهروندان نیز مشکلات و کمبود‌های نمایشگاه را با استاندار مطرح و آقای صحرایی هم قول رسیدگی به این مشکلات را دادند.
وی در این بازدید با تاکید بر ضرورت اصلاح سریع برخی کاستی ها در نحوه ارائه کالاها که منجر به ازدحام شده، تاکید کرد: مشکلات و نواقص در شیوه عرضه کالا در برخی غرفه ها طی دو روز آینده اصلاح شود.
 هم اکنون کالاهای اساسی در ۲۱ مکان استان در حال توزیع است.

منبع : سردبیر پرس