دستور تخلیه منازل در مسیر سیل جنوب شهر داراب صادر شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عصر سه شنبه در پی اعلام فعالیت سامانه بارشی در استان فارس، فرهاد سعدی با حضور در مناطق حادثه خیز دستور تخلیه اضطراری و اسکان موقت ۶ خانواده را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عصر سه شنبه در پی اعلام فعالیت سامانه بارشی در استان فارس، فرهاد سعدی با حضور در مناطق حادثه خیز دستور تخلیه اضطراری و اسکان موقت ۶ خانواده را صادر کرد.