دستور وزیر کشور برای بررسی فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر

وزیر کشور در دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی از مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست […]

وزیر کشور در دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی از مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست این موضوع را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند.
طی چند روز اخیر تصویر فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی دختر نرگس معدنی‌پور که باعنوان مسئول دفتر این عضو شورای شهر تهران فعالیت می‌کرد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی مواجه شده است.