دستگیری ۱۰۰ نفر از سارقین مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگان‌های عمل‌کننده سپاه و فراجا، بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه  غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند. بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند. به گزارش روابط عمومی  اداره کل […]

در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگان‌های عمل‌کننده سپاه و فراجا، بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه  غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند. بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگان‌های عمل‌کننده سپاه و فراجا، بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه  غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند.
براساس این گزارش ، عناصر دستگیرشده که عمدتا از اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه زاهدان بودند نقش موثری در نا امنی ،ایجادرعب و وحشت وسرقت های به عنف در زاهدان داشتند.
این گزارش می افزاید؛اقدامات اطلاعاتی عملیاتی مشترک با همکاری سپاه و فراجا در برخورد با عناصر مخل امنیت باجدیت و اقتدار در دستورکار قرار دارد.