دعوت اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به مشارکت مردم در انتخابات

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کردند. در لرستان بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن است.

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کردند.
در لرستان بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن است.