دعوت جمعی از مسئولان هیئات مذهبی قم به مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگارمهر، جمعی از مسئولان هیئات مذهبی قم مردم همیشه در صحنه و دوستداران اهل بیت (ع) را با مشارکت حداکثری و مؤثر در انتخابات دعوت کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، جمعی از مسئولان هیئات مذهبی قم مردم همیشه در صحنه و دوستداران اهل بیت (ع) را با مشارکت حداکثری و مؤثر در انتخابات دعوت کردند.