دعوت رای اولی‌های کرمانشاهی برای حضور در انتخابات ۲۸ خرداد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از رأی اولی‌های کرمانشاهی اعلام کردند شرکت در انتخابات حق قانونی هر ایرانی است و این امر سبب افزایش اقتدار ملی خواهد شد و برای تعیین سرنوشت و مدیریت کشور در چهار سال آینده در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت خواهند کرد. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از رأی اولی‌های کرمانشاهی اعلام کردند شرکت در انتخابات حق قانونی هر ایرانی است و این امر سبب افزایش اقتدار ملی خواهد شد و برای تعیین سرنوشت و مدیریت کشور در چهار سال آینده در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت خواهند کرد.

منبع : مهر نیوز