دعوت مدیرکل هنرهای نمایشی از هنرمندان برای حضور در انتخابات

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، قادرآشنا مدیرکل هنرهای نمایشی با ارسال پیامی از هنرمندان برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد. متن پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به شرح زیر است: «موج ز خود رسته گفت: هستم اگر می روم؛ گر نروم؛ نیستم … بی هیچ مقدمه […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از روابط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، قادرآشنا مدیرکل هنرهای نمایشی با ارسال پیامی از هنرمندان برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.

متن پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به شرح زیر است:

«موج ز خود رسته گفت:
هستم اگر می روم؛ گر نروم؛ نیستم …

بی هیچ مقدمه و حاشیه ای باید پذیرفت که هنرمندان، نمایندگان پیشروعواطف اجتماعی وگزیده ی تفکرات برخاسته از متن هر جامعه هستند که حضورشان درهرعرصه‌ای هم تاثیری عمیق درنتایج و برآمد آن عرصه دارد وهم با پیوند اجتماعی با مردم شان، منتخبی را بر کرسی می‌نشانند که در جای خود، به نمایندگی از مردم، به مطالبه از او نیز بر می خیزند. و به راستی، چه صحنه ای سرنوشت سازتراز انتخابات ریاست جمهوری؟

این نکته ی حساس وتاثیرگذاردرهمه شئون هنری، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی کشور، در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز، خود را به عنوان تکلیفی شرعی و انسانی، به روشنی نمایانده است. ما هم براین مبنا، باور داریم که: شرکت در عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری، ابراز حضور، اعلام نظر و دخالت در مقدرات کشور است و پاسخی معنی دار به پرسش های امروز و فردای این مرز خاک دیرینه. خواستن ، آفریدن است … .»

منبع : مهر نیوز