دعوت ورزشکاران و دانشگاهیان بجنوردی از مردم برای شرکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از نخبگان دانشگاهی، ورزشکاران و ذاکران اهل بیت در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای شهر و روستا از مردم خواستند تا در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، جمعی از نخبگان دانشگاهی، ورزشکاران و ذاکران اهل بیت در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای شهر و روستا از مردم خواستند تا در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند.

منبع : خبرگزاری مهر