دل نگرانی ساحل نشینان خلیج گرگان از پسروی آب دریا

یک بومی بندرترکمن با توجه به وضعیت اسفبار خلیج گرگان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهارکرد: قسمت شرقی خلیج گرگان که سال گذشته، دارای آب بود، خشک شده و معیشت ساحل نشینان به خطر افتاده است. وی بیان کرد: هر ساله حدود ۵۰ الی ۶۰ متر آب به سمت دریا پسروی کرده و ۱۰ […]

یک بومی بندرترکمن با توجه به وضعیت اسفبار خلیج گرگان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهارکرد: قسمت شرقی خلیج گرگان که سال گذشته، دارای آب بود، خشک شده و معیشت ساحل نشینان به خطر افتاده است.
وی بیان کرد: هر ساله حدود ۵۰ الی ۶۰ متر آب به سمت دریا پسروی کرده و ۱۰ سال است که مسئولان وعده می‌دهند اما هیچ اتفاق نمی‌افتد و هرگونه تعلل به ضرر خلیج گرگان خواهد بود.
منبع : مهر نیوز