دولت، برنامه ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر را ابلاغ کرد

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به منظور ارتقای کیفیت زندگی عشایر در زمینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه‌ها و خدمات حمایتی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه فراگیر، برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به منظور ارتقای کیفیت زندگی عشایر در زمینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه‌ها و خدمات حمایتی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه فراگیر، برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه‌ها و خدمات حمایتی را تصویب کرد.

برنامه یاد شده دارای ۵ حوزه عملیاتی شامل حوزه‌های ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق عشایری، ارتقای پوشش بیمه درمانی در مناطق عشایری، ارتقای پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای جامعه عشایر کشور به ویژه در زمان کوچ، ارتقای پوشش بیمه اجتماعی در مناطق عشایری و ارتقای پوشش خدمات حمایتی در مناطق عشایری با مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مربوط در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه است.

منبع : مهر نیوز