دولت اجازه حذف ‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بدون جبران هزینه‌ها را ندارد

‌به گزارش بازار، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: براساس مصوبه مجلس ارزترجیحی برای هیچ‌ کالایی حذف نشده است. دولت اجازه حذف ‌ ارز۴۲۰۰ دارو بدون جبران هزینه‌ها را ندارد.در پی ادعای سایت دولت مبنی بر […]

‌به گزارش بازار، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: براساس مصوبه مجلس ارزترجیحی برای هیچ‌ کالایی حذف نشده است. دولت اجازه حذف ‌ ارز۴۲۰۰ دارو بدون جبران هزینه‌ها را ندارد.در پی ادعای سایت دولت مبنی بر الزام مجلس به حذف ارز ترجیحی تاکید می‌شود که براساس مصوبه مجلس؛اولا ارز ترجیحی حذف نشده است.ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.