دولت مکلف به ارتقای مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد الحاقی زیر را به مصوبات خود اضافه کردند: ماده الحاقی ۳۶، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد الحاقی زیر را به مصوبات خود اضافه کردند:
ماده الحاقی ۳۶، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده الحاقی ۳۷، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده الحاقی ۳۸، در اجرای بند ۲۰ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقا علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آنها اقدامات قانونی به عمل آورد.
۱. تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی۲. تولید محتوای آموزشی۳. ارتقا سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور۴. تولید نظریات بومی۵. پیوست نگاری شغلی۶. برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان۷. برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی
بند الحاقی پایانی، به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در خصوص برنامه پنج ساله هفتم دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور اقدام قانونی به عمل آورد. سازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت اعلام نماید.

منبع : خبرگزاری مهر