دو نفر از فرماندهان ناجا «سرتیپ تمام» شدند

به گزارش سردبیر پرس، بنا به پیشنهاد فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی سرداران هابیل درویشی و احمد دولتخواه به درجه سرتیپی نائل شدند. منبع : مهر نیوز

به گزارش سردبیر پرس، بنا به پیشنهاد فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب فرمانده معظم کل قوا مدظله العالی سرداران هابیل درویشی و احمد دولتخواه به درجه سرتیپی نائل شدند.

منبع : مهر نیوز