دو گزارش نظارتی مجلس از گرانی مرغ به قوه قضائیه ارسال شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، دو گزارش نظارتی مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به رأی نمایندگان گذاشته شد. بر این اساس گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به رأی نمایندگان […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، دو گزارش نظارتی مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به رأی نمایندگان گذاشته شد. بر این اساس گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به رأی نمایندگان گذاشته شد و با ۱۷۲ رأی موافق به قوه قضائیه ارسال شد.
علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تنظیم بازار و گرانی‌های اخیر نیز طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه به رأی وکلای ملت گذاشته شد و با ۲۰۲ رأی موافق به قوه قضائیه ارسال شد.
در این دو گزارش، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و شخص رئیس جمهور به عنوان مقصران هرج و مرج در بازار مرغ معرفی شدند.