دیدار علمای اهل سنت تایباد با پرستاران 

تایباد- امام جمعه، معاون مرکز اسلامی خراسان رضوی، جمعی از علمای اهل سنت و معتمدین تایباد ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، با پرستاران بیمارستان خاتم الانبیا (ص) دیدار کردند.

تایباد- امام جمعه، معاون مرکز اسلامی خراسان رضوی، جمعی از علمای اهل سنت و معتمدین تایباد ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، با پرستاران بیمارستان خاتم الانبیا (ص) دیدار کردند.