دیدار معاون اقتصادی وزیر خارجه با رئیس بانک مرکزی اتریش

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه کشورمان با هولتزمان رئیس بانک مرکزی اتریش دیدار کرد.

دو طرف ضمن مرور همکاری‌ها، زمینه‌های تقویت و گسترش ارتباطات بانکی و مالی را مورد بررسی قرار دادند.

دیدار معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران با رئیس بانک مرکزی اتریش