دیوار های بی اعتمادی در حال فروریخت است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد هادی ایمانیه عصر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن بیان کرد: اگر به دنبال توسعه استان فارس هستیم باید توجه ویژه ای به حوزه صنعت و معدن وجود داشته باشد. عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس ادامه داد: توسعه واحدهای اقتصادی استان فارس که دارای مشکلات متعددی بودند باید […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، محمد هادی ایمانیه عصر چهارشنبه در همایش صنعت و معدن بیان کرد: اگر به دنبال توسعه استان فارس هستیم باید توجه ویژه ای به حوزه صنعت و معدن وجود داشته باشد.
عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس ادامه داد: توسعه واحدهای اقتصادی استان فارس که دارای مشکلات متعددی بودند باید به عرصه تولید بازگردد این در حالی است که فارس دارای ظرفیت بی بدیلی در حوزه گردشگری هم هست
ایمانیه ادامه داد: برطرف کردن مشکلات واحدها و بنگاه‌های اقتصادی فارس و شهرک‌های صنعتی می‌تواند نقش ویژه ای در توسعه فارس داشته باشد.
استاندار فارس گفت :٨۵ درصد از مصوبات حوزه رفع مشکلات واحدهای اقتصادی به ثمر رسیده است و ایجاد پنجره واحد اقتصادی در فارس می‌تواند کمک شایان توجه‌ای به اقتصاد فارس داشته باشد هرچند این پنجره نتوانسته تاکنون نقش اساسی خود را در حوزه اقتصاد ایجاد کند.
وی افزود: کاهش فاصله صنعت و دانشگاه می‌تواند زمینه بهره وردی در استان را افزایش دهد این در حالی است که اگر فعالیت‌های اقتصادی علمی شود زمینه اعتماد بیشتر در جامعه فراهم شده و سرایه گذاران بیشتری در استان حضور خواهند داشت.

منبع : مهر نیوز