ذخایر آبی سد شهید رجایی آب رفت

محمد ابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به کاهش وضعیت آبگیری سد بزرگ شهید رجایی در استان، حجم کنونی آبگیری این سد را ۱۴۴ میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به ظرفیت ۱۶۲ میلیون مترمکعبی با کاهش ۹ درصدی روبرو بوده است. وی افزود: همچنین ۱۳۲ میلیون مترمکعب […]

محمد ابراهیم یخکشی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس با اشاره به کاهش وضعیت آبگیری سد بزرگ شهید رجایی در استان، حجم کنونی آبگیری این سد را ۱۴۴ میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: این میزان نسبت به ظرفیت ۱۶۲ میلیون مترمکعبی با کاهش ۹ درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: همچنین ۱۳۲ میلیون مترمکعب از ظرفیت ۱۴۱ میلیون مترمکعبی سد بزرگ البرز آبگیری شده که نشان دهنده کاهش دو درصدی است و در پشت سد گلورد نیز هشت میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است.
وی میزان آب ذخیره شده در سد شیاده را سه میلیون مترمکعب، برنجستانک ۳.۱ میلیون، صلاح الدین کلاً ۲ میلیون مترمکعب ذکر کرد.
یخکشی مجموع آب ذخیره شده در مخازن آبی استان را ۵۹ درصد معادل ۲۷۷ میلیون مترمکعب ذکر کرد و گفت: مجموع ظرفیت مخازن استان ۴۴۳ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران یادآور شد: مجموع آب دهی رودخانه‌های استان هزار و ۱۵۲ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است