ذخیره ۶ میلیون متر مکعب روان آب در طرح تغذیه مصنوعی محقق شد

سید هادی خاضعی در گفتگو با مهر با اشاره به اهداف پروژه‌های تغذیه مصنوعی افزود: کنترل سیلاب رودخانه‌های فصلی و تقویت سفره‌های آب زیر زمینی از اهداف طرح است. وی ابراز داشت: همچنین توسعه کشاورزی، جلوگیری از افزایش شوری سفره آب زیرزمینی و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های سالیانه از مهمترین اهداف ذخیره سازی است. […]

سید هادی خاضعی در گفتگو با مهر با اشاره به اهداف پروژه‌های تغذیه مصنوعی افزود: کنترل سیلاب رودخانه‌های فصلی و تقویت سفره‌های آب زیر زمینی از اهداف طرح است.
وی ابراز داشت: همچنین توسعه کشاورزی، جلوگیری از افزایش شوری سفره آب زیرزمینی و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های سالیانه از مهمترین اهداف ذخیره سازی است.
خاضعی تصریح کرد: ظرفیت آب بند خاکی طرح تغذیه مصنوعی «سپو» به دنبال بارندگی گذشته تاکنون تکمیل و سر ریز شده است.