رئیسی به همدان می‌رود

به گزارش سردبیر پرس بنا بر اعلام مرکز رسانه‌های قوه قضائیه، آیت الله رئیسی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین در رأس یک هیأت عالی قضائی به استان همدان سفر می‌کند. طی هماهنگی به عمل آمده با ستاد کرونا و وزارت بهداشت، سفرهای ریاست قوه قضائیه با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌گیرد.

به گزارش سردبیر پرس بنا بر اعلام مرکز رسانه‌های قوه قضائیه، آیت الله رئیسی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین در رأس یک هیأت عالی قضائی به استان همدان سفر می‌کند.
طی هماهنگی به عمل آمده با ستاد کرونا و وزارت بهداشت، سفرهای ریاست قوه قضائیه با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌گیرد.