رئیس سازمان فضایی: پرتابگرهای سوخت مایع بسیار استراتژیک هستند

به گزارش خبرنگار علم پیشرفتسر دبیر پرس، پس از پرتاب موفق ماهواره مهدا و دو محموله همراه آن توسط ماهواره‌بر سیمرغ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به استفاده از سوخت مایع در پرتابگرها گفت: پرتابگرهای سوخت مایع در قیاس با سایر پرتابگرها به لحاظ جرمی که […]

به گزارش خبرنگار علم پیشرفتسر دبیر پرس، پس از پرتاب موفق ماهواره مهدا و دو محموله همراه آن توسط ماهواره‌بر سیمرغ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به استفاده از سوخت مایع در پرتابگرها گفت: پرتابگرهای سوخت مایع در قیاس با سایر پرتابگرها به لحاظ جرمی که می‌توانند حمل کنند، بسیار استراتژیک هستند و ما برای رسیدن به اجرام بالا ناگزیر هستیم در این مسیر حرکت کنیم، خصوصا اینکه پرتاب امروز سبب تثبیت این موقعیت برای کشور ایران شده است.  ماهواره‌بر سیمرغ ارتقا یافته سریر استدر همین راستا هم سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع به خبرنگاران گفت: ماهواره‌بر سیمرغ به نوعی ارتقا یافته خانواده سفیر است و از چهار موتور کلاسر شده (خوشه بندی شده) سفیر استفاده می‌کند. وی افزود: ماهواره‌بر سیمرغ در واقع بستر و پلتفرمی است که کمک می‌کند تا در آینده ماهواره‌برهای بزرگ‌تر همچون سریر که تا وزن بالای یک تن را می‌توانند حمل کنند را بر مبنای فناوری‌هایی که در سیمرغ در حال توسعه هستند، گسترش دهند. سخنگوی فضایی وزارت دفاع ادامه داد: این اولین بار است که تزریق چندگانه در حوزه فناوری فضایی کشور به ثبت رسیده و همزمان ماهواره‌بر توانسته است به مداری با ارتفاع و اوج ۱۱۱۰ کیلومتر دست یابد و ایران برای اولین بار توانسته ارتفاع هزار کیلومتری را رد کند. پایام ییام/

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید