رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور انتصاب امام جمعه کرمانشاه را تبریک گفت

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس