راهپیمایی باشکوه مردم تایباد در حمایت از غزه

تایباد- مردم تایباد با حضور در راهپیمایی ضد صهیونیستی حمایت خود را از مردم مظلوم غزه به ویژه کودکان این شهر اعلام و انزجار خود را از جنایات رژیم جعلی اسراییل ابراز داشتند.

تایباد- مردم تایباد با حضور در راهپیمایی ضد صهیونیستی حمایت خود را از مردم مظلوم غزه به ویژه کودکان این شهر اعلام و انزجار خود را از جنایات رژیم جعلی اسراییل ابراز داشتند.